ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent

मराठी कट्टा जर्मनीतर्फे २०२१ नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा..!

मराठी कट्टा जर्मनीतर्फे २०२१ नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा..!

नमस्कार मंडळी,

मराठी कट्टा जर्मनीच्या टीम कडून आपण सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. २०२० हे वर्ष बऱ्याच कारणांनी आपण सर्वांसाठीच वेगळं आणि आव्हानात्मक होतं. मराठी कट्ट्यासाठी सुद्धा हे वर्ष बऱ्याच आव्हानांनी भरलेलं होतं. असं असलं तरीही मराठी कट्ट्याने या परिस्थितीवर मात करत,यावर्षी विविध नवीन कल्पना राबवण्याचा प्रयत्न केला तसंच जर्मनीतल्या मराठी मंडळींसाठी सर्वप्रकारे एक भक्कम आधार म्हणून मराठी कट्टा जर्मनी ही संस्था वेळोवेळी उभी राहिली. २०२० मधल्या मराठी कट्ट्याच्या विविध उपक्रमांचा एक छोटासा आढावा आम्ही या न्यूजलेटरद्वारे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२१ मध्ये परत एकदा नवीन उत्साहासकट मराठी कट्टा जर्मनीची टीम नव-नवीन कार्यक्रम घेऊन लौकरच आपण सर्वांसमोर येईल. २०२१चे हे नवीन वर्ष आपण सर्वांसाठी सुखसमृद्धीचे, आरोग्याचे आणि भरभराटीचे असो या शुभेच्छांसह...!

टीम मराठी कट्टा जर्मनी

Show Comments