मराठी कट्टा मकर संक्रांत २०२०

" तिळगुळ घ्या गोड बोला " मराठी कट्टा म्हणलं की प्रामुख्याने जाणवतो तो म्हणजे उत्साह! मराठी कट्टा म्हणजे प्रेम ,जिव्हाळा , आपुलकी , नव्या नव्या आणि…